4f0c7e12bdd6245786cad98415b7bae34db415b6
top of page

Systemisch Coachen

Inleiding
 

In onze westerse samenleving hechten we veel waarde aan individualiteit.
We vinden het belangrijk onafhankelijk te zijn en op onze eigen benen te kunnen staan.

Echter, we vergeten daarbij vaak dat we geen op ons zelf staande individuen zijn,
maar dat we onderdeel uit maken van vele verschillende systemen.

Wij zijn niet onafhankelijk, maar verbonden met elkaar en met de wereld om ons heen.

Van alle systemen waar we onderdeel van uit maken, zijn onze families diegene met de sterkste invloed op ons.
Wij vormen een intrinsiek onderdeel van onze families en zij zijn een intrinsiek onderdeel van ons.

Ieder mens wordt geboren in een familie. De helft van onze genetische samenstelling komt van onze vader, de andere helft van onze moeder. Het Leven dat zij aan ons door gaven, hebben ze zelf ontvangen van hun ouders, die het op hun beurt weer van hun ouders hebben ontvangen, enzovoort, enzovoort.

Hier uit volgt dat wij verbonden zijn met al onze voorouders, helemaal terug tot aan het begin van de tijd.

Wij dragen het genetische materiaal van al onze voorouders in ons, en daarmee ook hun levenservaringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Systemisch Werk?


Elk systeem wordt gekenmerkt door een rangorde, door regels en door evenwicht. En hoewel het misschien op het eerste oog niet zo duidelijk is, geldt dit ook voor familie systemen.

Als één van deze kenmerken uit balans is, dan heeft dit niet alleen effect op het individu, maar op het gehele systeem.

De realiteit is dat elk familiesysteem wel een bepaalde mate van on-balans kent. Normaal gesproken gaat het leven gewoon door, ook als deze onbalans aanwezig is. Echter, soms kan het gebeuren dat die onbalans zodanige proporties aanneemt dat het ons belemmert ons leven op een normale, vreedzame manier te leiden.
Wij zijn ons hier niet van bewust, maar we ervaren wel een probleem in ons leven.
Een probleem dat we niet langer kunnen negeren en waar we besluiten iets aan te willen doen.

Het deelnemen aan een familieopstelling (groepsessie systemisch werk) is een uitgelezen manier om datgene wat we als een probleem ervaren te onderzoeken in de context van ons familiesysteem. Als we op die manier de weg vrij maken voor heling, helpen we niet alleen onszelf, maar ook onze families.

Wat gebeurt er in een Systemisch Werk Sessie, of Familie Opstelling?

De oorspronkelijke en nog steeds een van de krachtigste manieren om systemisch werk te doen is een groepsopstelling. Meestal bestaat een groep uit deelnemers die men representanten noemt, één of meer clienten en een getrainde begeleider.

In elke opstelling brengt een client een vraag in, waar ze graag naar wil kijken. Dit kan te maken hebben met haar familie, maar dat hoeft niet per se. Het kan ook gaan om andere zaken zoals werk, zelf-ontwikkeling, of meer abstracte zaken zoals verslaving, de wens om een partner te vinden, etc. etc. Bijna alles kan opgesteld worden, zolang het maar om een oprechte vraag gaat en een oprechte wens voor verandering.

De begeleider kan eventueel een aantal vragen stellen om het onderwerp verder te verduidelijken.
Daarna vraagt de begeleider, of de client zelf, een aantal mensen uit de groep om personen, of zaken, uit het systeem van de client te vertegenwoordigen.

Op het moment dat de r​epresentanten in hun rol stappen en hun plek in 'het Veld' innemen, kunnen ze gevoelens, emoties etc. waarnemen die niet van hun zijn maar horen bij die- of datgene wat ze vertegenwoordigen.

Vervolgens is het de taak van de begeleider om deze emoties te interpreteren, waar te nemen wat er gebeurt in het veld en te besluiten welke interventies nodig zijn om de balans in het systeem te herstellen.

​In elke opstelling is de belangrijkste intentie om de client in contact te brengen met het veld. Vaak, maar niet altijd, is dit het familieveld. Als dat gebeurt, kan datgene wat op dat moment gezien moet worden, zich aandienen.
Dit kan te maken hebben met de vraag van de client, maar het kan ook iets anders zijn.

 

Wat het ook is, we mogen er op vertrouwen dat datgene wat zich aandient, op dat moment gezien moet worden.

Als we kijken naar datgene wat zich aandient, als we de personen erkennen die niet gezien werden, als we iedereen helpen hun eigen plek in te nemen en zo de balans te herstellen, helpen we het systeem een helende beweging te maken.

 

Dan kan de liefde, het Leven zelf, weer vrijelijk stromen,  helemaal van onze voorouders naar ons, naar het huidige moment en worden we vrij voor een volgende stap in ons leven.

Systemisch Coachen, of Individuele Familieopstellingen

Het kan voorkomen dat de voorkeur uit gaat naar een opstelling in een

individuele setting.

Misschien omdat er op dat moment geen groepssessies plaatsvinden.


Het is echter ook mogelijk dat de client daar de voorkeur aan geeft

omdat ze haar vraag liever niet in een groep wil delen.


Of de begeleider kan van mening zijn dat een individuele coaching sessie
beter op zijn plaats is.

 

In een individuele sessie kan de begeleider gebruik maken van verschillende methodes om een opstelling te doen. Het kan een zgn 'tafelopstelling' zijn, gebruik makend van kleine poppetjes. Of hij kan 'vloerankers' gebruiken om de deelnemers te vertegenwoordigen,  zoals A4 papier, kussens of schoenen.

Een andere mogelijkheid is een opstelling 'in the mind' te doen, en dat is vergelijkbaar met een geleide meditatie. ​

​Individuele Opstellingen worden ook wel Systemisch Coachen genoemd. Mogelijk is de coaching component wat sterker aanwezig dan in een groepsessie, maar ook hier worden de principes van systemisch werk gebruikt om de client te helpen een helende oplossing voor zijn of haar probleem te vinden.

 

Individuele sessies kunnen zowel persoonlijk, als via Skype gedaan worden.


Tarieven
* Groep sessies - op aanvraag.
* Individuele sessies - duur ongeveer 1,5 uur - 12
5 Euro incl. btw.


Voor meer informatie of om een sessie te boeken kun je hier klikken

0017__MG_5793.jpg
0007__MG_4973.jpg

'Pas als we volledig accepteren

wie we zijn en waar we vandaan komen,

​Pas als we volledig vrede hebben met ons systeem en met onze plaats daarin,

 

dan, maar alleen dan, zijn we werkelijk vrij om ons eigen leven te leiden.

' Je Moeder en Vader

leven voort in jou.'

-Thích Nhat Hanh over overgenomen trauma-

Inleiding
Wat is Systemisch Werk?
Hoe werkt het?
Individuele Opstellingen
Tarieven
Contact
bottom of page
4f0c7e12bdd6245786cad98415b7bae34db415b6